Velingrad
 08 08 20
 
_HELP   _SITEMAP   _CONTACTS
Bg | En | De | Ru
Легенди и предания


Велинград се нарича селището
, съставено от трите стари села - Лъджене, Каменица и Баня Чепино. То се намира на 780 метра над морското равнище, разположено е в Чепинското корито - една красива пазва в северните склонове на Западните Родопи. През него протича Чепинската река (наричана от турците Ели дере), която през живописния пролом между височините Милеви скали и Каркария навлиза в Тракийската равнина и се влива в Марица. Водосборният "басейн на Чепинската река се образува от притоците на по-малките реки: Стара река, Абланица, Балък-дере, Лепеница и др., чиито извори се намират по планинските склонове на: Голяма и Малка Сюткя, Арабчал, Каркария и др.

Сред дивните родопски възвишения, Чепинокото корито, богато надарено от природата с красоти, прилича на тиха щастлива долина, пазена от гигантски стражи. Не напразно народните легенди и предания са заселили тук митичния музикант Орфей, който със сладкострунната си арфа спирал ветровете и укротявал всички живи твари. Някога това корито било синьо, бистро езеро, в което се оглеждали вековни борове и ели. Тук някъде, според легендата, се е родила прелестната Родопис, сладострастната робиня, която после станала съпруга на фараона Псаметих. Други предания сплитат нейното име с древния баснописец Езоп. Византийският писател Страбон смята, че Родопис е била едно от превръщенията на богинята Венера -прекрасният образ, който през хилядите изминали години е вдъхновявал музиканти, поети и художници.

Още се спори дали Родопис не е оставила своето име на тая планина, кротка и велика в своята чудна хубост, в пазвите на която тя се е родила и израснала.

Неразгадани още тайни, пълни с мистика и красота изпълват миналото на този край. Много векове, много владичества, много страдания и възмогвания, много кръвопролития и гибел и покриват с тайнствено було миналото на този дял от Родопите.

Една стара монета, намерена в Пловдив, изобразяваща млада жена, стъпила на стръмна скала, държаща в ръка клонче с три цветчета, над която стои надписът: „Родопи", не изяснява, а само усложнява предположенията за миналото на планината и го прави по-загадъчно. Тази монета от времето на Антонина Пий (римски император 138-161 г. от н. е.), е най-малко белег на култа към божествената „Родопи". Това цвете се свързва с бакхусовите мистерии, които са се разгръщали пищно на един, от родопските върхове.

Тук се е родил и Спартак, който пръв вдигна на бунт робите в Рим.

Има и друго, макар недотам приемливо обяснение, че Родопа иде от старобългарското „Роуда". И с известно право. Недрата на Родопите са били в най-отдалечено време източник на богати метални руди. Народът е сложил още едно име на планината: „Славиеви тори", по името на българския деспот Слав, владял тия земи в смутни времена, когато ръждата на раздора разяждала устоите на българската държава.

Мъчно се разкриват тайните на великата планина, убежище на прокуденици и царство на свободни и храбри мъже.

Преданията не ни казват кога водите на синьото езеро са изгризали скалите между Каркария и Алабак и са се излели ,към равнината, за да достигнат Марица и с нея да се влеят в топлото Бяло море. Може би. се е цепнала планината под пастора на исполински сили и водите са потекли през пролома. Оттам, от цепена (разцепена) идвало Цепина - старото име на Чепино, а от него долината станала „Чепиеоко корито".

Не се знае как тук е възникнал живот. Ако е имало най-първобитни обитатели тук, следите им са изчезнали. Учените мислят, че гъстите и недостъпните за човешкия крак гори не са допуснали да се засели тук най-старият потомък на човешкия род. И кръвожадните зверове, които са властвували, не са допускали този, който е оспорвал правата им, възникнали във величествената борба за съществувание. Последните находки говорят за много древни предисторически поселения.

others
   Login
   Contacts
   Включване в сайта
   Реклама: Печат на платежни нареждания
   ФЕЙСБУК СИГУРНОСТ
 
НИТ Нови Интрернет Технологии. © 2003 - 2012
Developed by NIT